Contact

Hélène LANGLOIS
Team leader: Quality Assurance and Study Programme Administration

Universität Luxemburg

Fakultät für Rechts-, Wirtschafts- und Finanzwissenschaften
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg

Telefon (+352) 46 66 44 6993
Fax (+352) 46 66 44 36993
Büro Weicker Site, C113
E-Mail