Highlights

 
Inequality and Conflict (Presentation): Joan Maria Esteban, Institut d’Anàlisi Econòmica & Barcelona GSE
 
Pascale Engel De Abreu: D'méisproochegt Gehir
 
Bachelor in Sozial - und Erziehungswissenschaften