Download our brochure

Contact

Prof. Dr. Anupam SENGUPTA
Associate professor, FNR ATTRACT Fellow

Universität Luxemburg

Fakultät für Naturwissenschaften, Technologie und Medizin
162 A, avenue de la Faïencerie
L-1511 Luxembourg

Telefon (+352) 46 66 44 6733
Büro Campus Limpertsberg, BS 3.08B
E-Mail
Webseite http://staff.uni.lu/anupam.sengupta