Dokumente zum Herunterladen  
X
LEAFLET FOR DOWNLOAD
Nos formations bachelor - brochure
Le descriptif des cours
Startseite // Studiengänge // FHSE // Bachelor en Cultures Européennes - Lëtzebuerger Linguistik a Literatur

Bachelor en Cultures Européennes - Lëtzebuerger Linguistik a Literatur

Unser Programm

Der Studiengang Luxemburgische Linguistik und Literatur ist eines der Kernfächer im Bachelor en Cultures Européennes. Das Programm bietet eine reiche Vielfalt an Kursen an, die Sprachstrukturen, -geschichte und -politik, sowie die Geschichte der mehrsprachigen Literatur, ihrer ästhetischen Prozesse und Vermittlungsstrukturen abdecken und die Studierenden in theoretische und methodologische Überlegungen miteinbinden. Zudem bereiten Kurse in Sprach- und Literaturdidaktik auf Praktika im Unterrichtswesen und/oder an kulturellen Einrichtungen vor. Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester mit einem obligatorischen Auslandssemester im 5. Semester. Vorausgesetzt werden sehr gute Kenntnisse des Luxemburgischen (C1) und gute Sprachkenntnisse (B2) in Deutsch, Englisch und Französisch.

 

 

 

Dieser Inhalt ist unten in luxemburgischer Sprache verfügbar

WICHTEG: Déi nei Aschreiwungsdaten fir de Bachelor en Cultures Européennes – Lëtzebuerger Linguistik a Literatur 2023-24 sinn hei ënnen ugekënnegt.

 

Délai fir d'Aschreiwung
01/02-25/07/2023

 

Eropluede vum Dossier
01/08/2023

 

Äntwert
Um Enn vun all Mount.

+ Informatiounen

Lernergebnisse :

 • kompetentes Fachwissen in der luxemburgischen Linguistik, vor allem Grammatik, Orthographie, Morphologie, Syntax, Variationslinguistik und Soziolinguistik
 • kompetentes Fachwissen über Luxemburger Literatur auf Luxemburgisch, Deutsch, Englisch und Französisch
 • Selbstständiges Arbeiten mit Texten, Quellen und Korpora sowie die Durchführung von akademischen und professionellen Projekten
 • Anwenden von theoretischem Wissen und Methoden und Verfassen von kohärenten Argumentationen über Sprache, Literatur und Kultur
 • Rolle von Sprach- und Literaturpraktiken in Verbindung mit sozialen und kulturellen Herausforderungen erkennen

Transversale Kompetenzen :

 • Selbständig erworbene didaktische Kenntnisse auf den Unterricht der Luxemburgischen Sprache anwenden
 • Entwicklung und praktische Anwendung von Strategien zur Vermittlung Luxemburger Kultur in kulturellen Einrichtungen und in den Medien
 • Kritische und analytische Kompetenzen und Methoden auf neue Bereiche anwenden

Ausbildungs- und Berufsperspektiven :

 • Zugang zu geisteswissenschaftlichen Masterstudiengängen an der Universität Luxemburg und im Ausland
 • Zugang zum Master en Enseignement Secondaire – Filière langue et littérature luxembourgeoises an der Universität Luxemburg
 • Luxemburgischlehrer/in an privaten Sprachschulen
 • Vielfältige Berufe in den luxemburgischen Medien, im Journalismus sowie in kulturelle Einrichtungen und Verwaltungen

Lëtzebuergesch Versioun

D’Formatioun Lëtzebuerger Linguistik a Literatur ass eng vun den disziplinäre Spezialisatioune vum BCE (Bachelor en Cultures Européennes) Programm a gëtt fir d'Wantersemester 2022 fir déi éischte Kéier agefouert. De Programm bitt eng räich Villfalt u Coursen un, iwwer Sproochstrukturen, -geschicht a -politik grad wéi iwwer d’Geschicht vun der méisproocheger Literatur, hir ästhetesch Prozesser a Vermëttlungsstrukturen. Dobäi ginn d’Studenten an d’Studentinnen an Iwwerleeungen iwwer theoreetesch a methodologesch Approchen agebonnen. Spezifesch fir de Studiegang ass och e sprooch- a literaturdidaktesche Volet souwéi Stagen am Enseignement an/oder a kulturellen Institutiounen. Déi regulär Studienzäit ass 6 Semester mat engem obligatoreschen Auslandssemester am 5. Semester. Viraussetzung fir de Studium an der Luxemburgistik ass eng exzellent Maîtrise vum Lëtzebuergeschen (C1) a gutt Sproochkentnisser am Däitschen, am Franséischen an am Engleschen (B2).

Léierresultater :

 • Opweise vu Fachwëssen an der Lëtzebuerger Linguistik, virun allem Grammaire, Orthografie, Morphologie, Syntax, Variatiounslinguistik a Soziolinguistik
 • Opweise vu Fachwëssen iwwert d’Lëtzebuerger Literatur op Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch an Englesch
 • Eegestännegt Schaffen op Texter, Korpora a Quellen a realiséiere vun akadeemeschen a professionelle Projeten
 • Uwende vun theoreeteschem Wëssen a Methoden a Formuléiere vu kohärenten Argumentatiounen iwwert d’Sprooch, d’Literatur an d’Kultur
 • Evaluéiere vun der Roll vu sproochlechen a literaresche Praktiken an hir sozial a kulturell Enjeuen.

Transversal Kompetenzen :

 • Uwenne vun autonom erschafftem didakteschem Wëssen an der Virbereedung op eng spéider Aktivitéit als Sproochenseignant
 • Entwéckelen a praktesch Uwendung vu Strategië fir d‘Vermëttlung vu Wëssen iwwert d’Lëtzebuerger Kultur an Aktivitéiten an de Kulturinstituter an an de Medien
 • Uwenne vu kritesch-analytesche Kompetenzen a methodesch Fäegkeeten op nei Beräicher.

Debouchéeën :

 • Accès zu geeschteswëssenschaftleche Masterformatiounen op der Uni Lëtzebuerg an am Ausland
 • Accès zum Master en Enseignement Secondaire – Filière langue et littératures luxembourgeoises op der Uni Lëtzebuerg
 • Sproochenseignant a private Sproocheschoulen
 • Journalismus a Medien, Kulturberäich an Ëffentlechkeetsaarbecht

Studiendirektor

Kontakt


Admissions Enquiries

 • admission.bce@uni.lu

Programm op ee Bléck

 • 6 Semester / 180 ECTS
 • Obligatorescht Auslandssemester
 • Sproochkenntnësser:
  • Éischt Sprooch: Lëtzebuergesch (C1)
  • Zweet Sprooch: Däitsch, Franséisch oder Englesch (B2)
  • Drëtt Sprooch: Däitsch, Franséisch oder Englesch (B2)
  • Véiert Sprooch: Däitsch, Franséisch oder Englesch (B2)
 • Motivatiounsschreiwes
 • Aschreiwungskäschten:
  • 400€ / (Semester 1-2)
  • 200€ / (Semester 3-6)